Novinky

22.05.2017 22:39

Text: Roman Švaříček

 

Cílem tohoto textu je ukázat na některé výhody, které s sebou nese existence zahrádek na Kraví hoře, konkrétně zahrádkářské osady Malina.

 

 1. Zahrádky jsou místem mezigeneračního setkávání a učení. Jsou užívány mladší, starší a střední generací a slouží tak jako přirozené místo socializace a předávání zkušeností. Nejmladšímu uživateli zahrádek není ani jeden rok, nejstaršímu pak přes 80 let.

 2. Unikátní a inspirativní prvek existující v Brně již od roku 1953 sloužící celých 64 let obyvatelům městské části Brno-střed. Možná i právě proto jsou zahrádky navštěvovány odborníky a akademiky z mnoha zemí. Naposledy prof. Francesca Gobbo, Univerzita v Padově, zde v minulém roce zkoumala ojedinělost místa z pohledu pedagogické antropologie.

 3. Zahrádky jsou zeleným rezervoárem a plícemi centra města. Roste zde mnoho starých odrůd ovocných dřevin, vysokokmenné stromy i tradiční odrůdy. Zahrádkáři nepoužívají žádné chemické prostředky, což spolu s velkým množstvím pěstovaných bylin vede k podpoře biodiverzity živých organismů. Kromě velkého množství hmyzu obývají prostor ptáci (datel, kos, sojka), plazi (ještěrky), savci (ježci) a hlodavci.

 4. Z pohledu konceptu dlouhodobé udržitelnosti jsou zahrádky dlouhodobě soběstačné, neboť díky péči zahrádkářů o půdu nedochází k jejímu přehřívání, a naopak díky mnohdy důmyslným systémům zachytávání vody se na kamenitém kopci daří udržovat příjemné klima. Chod zahrádek navíc není třeba udržovat žádnými finančními dotacemi.

 5. Zahrádkářská osada Malina je otevřená pro veřejnost díky velkému množství akcí, které se zde pořádají průběžně celý rok. Jedná se o autorská čtení Pod jednou oblohou, pohádky pro děti, Dny otevřených dveří, Dny otevřených zahrad, Dny otevřených stezek či oslavy Filipojakubské noci a Halloweenu.

 6. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že uživatelé zahrádek tráví svůj volný čas aktivně. Starají se o svěřené zahrádky, za které platí nájemné, a k aktivnímu trávení volného času vedou i své široké okolí.

 7. Malina je ideálním prostředím, které vede uživatele zahrad k rozvoji participativní občanské společnosti. Uživatelé zahrad se přirozeně učí starat se o svěřený prostor, což s sebou někdy obnáší i nutnost komunikovat se sousedy, kterým větve stromu přerůstají mimo prostor zahrádky, a proto se musí dohodnout na kompromisním řešení, či obhajovat na společných setkáních svoje nápady a kriticky komentovat myšlenky druhých. V bezpečném prostředí se tudíž učí jak dospělí, tak děti angažovat se při kultivaci společenského života všech.

17.05.2017 02:10

Srdečně zveme na první akci třetího ročníku POD JEDNOU OBLOHOU.

Jako obvykle se vstupné neplatí či je dobrovolné. Po skončení koncertu volná zábava u ohně.

https://www.facebook.com/events/295243880919763/

Malá ukázka hudby Kláry Veselé:

  https://www.youtube.com/watch?v=BdpaRYMxXdw

17.04.2017 01:26

Program:

DEN ZEMĚ - PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

PŘEDNÁŠKY A DISKUZE

 • 14.30 – Ing. Jaroslav Záhora, CSc.: Jak se mluví v půdě?
 • 15:30 – NESEHNUTÍ, Hana Chalupská

Územní plán města Brna: Brněnská radnice stojí aktuálně na rozcestí, co s územním plánem. Upravit starý? Předělat již rozpracovaný Koncept z roku 2012? Nebo zahájit práce na novém - metropolitním plánu jako Praha? Nebo jít cestou urbanistických studií? A co bude se soubory změn územního plánu? Je to složité. Ukážeme si, jaké procesy v územním plánování běží, abychom se zorientovali a připomeneme si, jaká témata ochrany životního prostředí do územního plánu prolínají.

 

 

WORKSHOPY – VYROBTE SI DOMÁCÍ KOMPOSTÉR

 • 13.30–14.15
 • 15.30–16.15

Staré plastové kyblíky od barev a mléčných výrobků nám ještě mohou dobře posloužit – třeba jako materiál pro výrobu vlastního domácího vermikompostéru. Zúčastněte se našeho workshopu a ze Dne Země si odnesete hotový kompostér. K dispozici vám budou kyblíky a vrtačky k zapůjčení. A pokud si na EKOtrhu na stánku Ovčirny rovnou zakoupíte žížaly, už večer můžete doma kompostovat!

 

 

PROCHÁZKY DO ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE

 • 13.00–14.00
 • 15.00–16.00

Ing. Jan Hladký, Ph.D. a Ing. Bohumil Bílek vás provedou nedalekými zahrádkářskými koloniemi (ZK Kraví hora 1,  ZK Kraví hora 2, ZK Malina). Nejenže si prohlédnete zahrádky a jejich okolí, ale řeč bude také o specificích městské půdy.

 

PROJEKCE FILMŮ

13.00 – Hon na půdu

14.00 – Film o půdě

16.00 – Tváře změny

 

Projekce filmů bude probíhat v přednáškovém sále na Hvězdárně.

 

01.04.2017 00:18

členům ZO Malina : P o z v á n k a

 

 

Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na čtvrtek 6. dubna 2017 v 18:30 hodin

místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů

 4. Zpráva o činnosti

 5. Zpráva revizní

 6. Vodoměry

 7. Smlouva

 8. Návrhy na zlepšení chodu kolonie

 9. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu

 10. Závěr

 

Účast všech členů ZO Malina nutná.

V případě, že se člen nemůže z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu.

Za tím účelem výhradně použijte přiloženou plnou moc.

Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.

Platby a vyúčtování - prosím jen ti, kteří nemají bankovní účet.

Ostatní členové prosím plaťte bankovním převodem na účet uvedený ve Vaší smlouvě.

01.01.2017 17:32

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ČZS ZO Malina Kraví hora Brno

Kontakt

e-mail:

  Facebook