Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Členská schůze ZO Malina!

26.01.2015 20:29

členům ZO Malina : P o z v á n k a

V Brně dne 15. 1. 2015

Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na úterý 17. února 2015 v 18:00 hodin
místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně
Program jednání:
1) Zahájení
2) Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Zpráva o činnosti za r. 2014
4) Zpráva revizní
5) Návrh odměn členům výboru, členům revizní komise a dalším členům ZO za r. 2014
6) Plán činnosti na r. 2015
7) Návrh na uvolnění finanční částky ve výši 30.000 Kč na opravu „terasy“ vedle spolkové boudy, výrobu pergoly, opravu oplocení a výrobu univerzálního posezení
8) Návrh na změnu osadního řádu
9) Návrh na zvýšení poplatku za neodpracované brigádnické hodiny
10) Návrh na zvýšení nájemného
11) Závěr
 
Pro závažnost projednávaných otázek je účast všech členů nutná. V případě, že se člen nebude moci z vážných důvodů zúčastnit shromáždění osobně, může zmocnit písemně jinou osobu. Za tím účelem použijte výhradně přiloženou plnou moc. Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.
Komentář ke schůzi bude výbor členům distribuovat e-mailem nebo poštou začátkem února.
Na členské schůzi se poplatky za zahrádky vybírat nebude, úhrada proběhne na účet, bližší informace se dozvíte na místě.

 

Za výbor ZO Malina:
Mgr. Filip Fuchs, předseda
Jiřina Kristová, tajemnice
 
text ke stažení nebo vytištění  v PDF: pozvánka_členská_schůze_2015.pdf (129,4 kB)