Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Členská schůze ZO Malina

06.10.2015 02:43
členům ZO Malina : P o z v á n k a
 
V Brně dne 6. 10. 2015
 
Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na čtvrtek 29. října 2015 v 18:00 hodin
místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně
 
Program jednání:
 
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Zpráva o činnosti za r. 2015
4. Plán činnosti na r. 2016
5. Odvolání tajemnice
6. Schválení kooptace člena výboru
7. Hlasování o důvěře výboru ZO Malina
8. Web, facebooková stránka a kdo dodává obsah
9. Návrh na změnu osadního řádu
10. Návrh na zvýšení nájemného
11. Doplatek za vodu
12. Vodoměry
13.  
    a) Doplnění členů výboru ZO Malina
    b) Volba nového výboru ZO Malina
14. Smlouva na dobu určitou
15. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu
16. Závěr
 
Pro závažnost projednávaných otázek je účast všech členů nutná. V případě, že se člen nebude moci z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu. Za tím účelem použijte výhradně přiloženou plnou moc. Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.
Na členské schůzi se poplatky za zahrádky vybírat nebudou. 
Úhrada proběhne na účet do konce dubna 2016.
 
 
Za výbor ZO Malina:
Jiřina Kristová, tajemnice
 
Text ke stažení nebo vytištění v PDF:  pozvánka_členská_schůze_2015_říjen.pdf 
 
Komentář ke schůzi bude členům dodán.