Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Členská schůze ZO Malina

23.02.2016 23:32

členům ZO Malina : P o z v á n k a  na Členskou schůzi

 

 

Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na čtvrtek 10. března 2016 v 17:30 hodin

místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení

  2. Schválení programu

  3. Volba předsedajícího schůze, vedoucího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů

  4. Zpráva o činnosti (registrace pobočného spolku)

  5. Zpráva revizní

  6. Návrh nového Osadního řádu (schválení)

  7. Vodoměry

  8. Smlouva na dobu určitou

  9. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu

  10. Závěr

 

Pro závažnost projednávaných otázek je účast všech členů nutná. V případě, že se člen nebude moci z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu. Za tím účelem použijte výhradně přiloženou plnou moc. Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.