Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Členská schůze ZO Malina

01.04.2017 00:18

členům ZO Malina : P o z v á n k a

 

 

Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na čtvrtek 6. dubna 2017 v 18:30 hodin

místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení

  2. Schválení programu

  3. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů

  4. Zpráva o činnosti

  5. Zpráva revizní

  6. Vodoměry

  7. Smlouva

  8. Návrhy na zlepšení chodu kolonie

  9. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu

  10. Závěr

 

Účast všech členů ZO Malina nutná.

V případě, že se člen nemůže z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu.

Za tím účelem výhradně použijte přiloženou plnou moc.

Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.

Platby a vyúčtování - prosím jen ti, kteří nemají bankovní účet.

Ostatní členové prosím plaťte bankovním převodem na účet uvedený ve Vaší smlouvě.