Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Filipojakubská noc zdařile proběhla...

02.05.2015 22:25

Vyhnali jsme Zimu z naší kolonie, postavili májku, oblékli malé čarodějnice, našli všechny čarodějovy poztrácené klobouky a získali odměnu v podobě zlatých mincí, také jsme si poslechli písničky harmonikářky Terezky a naučili se :o) břišní tance od krásné tanečnice Anny.

Opekáli jsme si špekáčky, vypili všechno, co se dalo :o) a snědli všechno, co šikovné ženy z naší kolonie s radostí upekly.

Společnou zábavu jsme ukončili až po půlnoci a velkým zadostiučiněním pro mě je, nejen to, že Vás přišlo více než sto, ale hlavně to, že přišli lidé "z venčí" a líbilo se jim u nás natolik, že jeden z nich, původem až z Irska, si došel pro kytaru a poté nám hrál nádherné anglické a irské balady.

Děkujeme všem a velmi se těšíme, že se k nám přidáte při Víkendu otevřených zahrad, který oslavíme v sobotu 13.6.2015.    https://ww w.vikendotevrenychzahr ad.cz/ 

FOTKY z proběhlé Filipojakubské noci najdete zde:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874493999283502.1073741834.685274808205423&type=3