Mravenci zemědělci si pěstují své vlastní houby

25.07.2015 22:48

Víc hlav víc ví a v případě mravenčí kolonie těch hlaviček bývají miliony, takže ...

nedd.tiscali.cz/mravenci-zemedelci-si-pestuji-sve-vlastni-houby-246351