POZOR ZMĚNA

20.10.2015 00:42

Členská schůze ZO Malina

 

Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na pondělí 9. listopadu 2015 v 18:00 hodin

místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů

 4. Zpráva o činnosti za r. 2015

 5. Plán činnosti na r. 2016

 6. Odvolání tajemnice

 7. Schválení kooptace člena výboru

 8. Hlasování o důvěře výboru ZO Malina

 9. Web, facebooková stránka a kdo dodává obsah

 10. Návrh na změnu osadního řádu

 11. Návrh na zvýšení nájemného

 12. Doplatek za vodu

 13. Vodoměry

 14.  

  1. Doplnění členů výboru ZO Malina

  2. Volba nového výboru ZO Malina

 15. Smlouva na dobu určitou

 16. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu

 17. Závěr

 

Pro závažnost projednávaných otázek je účast všech členů nutná. V případě, že se člen nebude moci z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu. Za tím účelem použijte výhradně přiloženou plnou moc. Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.

Na členské schůzi se poplatky za zahrádky vybírat nebudou.

Úhrada proběhne na účet do konce dubna 2016.

 

 

Za výbor ZO Malina:

Jiřina Kristová, tajemnice

 

 

Text ke stažení nebo vytištění v PDF:  pozvánka_členská_schůze_2015_listopad.pdf

 

 

Komentář ke schůzi bude členům dodán.