Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Sedm dobrých důvodů pro zachování zahrádek na Kraví hoře

22.05.2017 22:39

Text: Roman Švaříček

 

Cílem tohoto textu je ukázat na některé výhody, které s sebou nese existence zahrádek na Kraví hoře, konkrétně zahrádkářské osady Malina.

 

  1. Zahrádky jsou místem    mezigenera čního setkávání a učení. Jsou užívány mladší, starší a střední generací a slouží tak jako přirozené místo socializace a předávání zkušeností. Nejmladšímu uživateli zahrádek není ani jeden rok, nejstaršímu pak přes 80 let.

  2. Unikátní a  inspirativní  prvek existující v Brně již od roku 1953 sloužící celých 64 let obyvatelům městské části Brno-střed. Možná i právě proto jsou zahrádky navštěvovány odborníky a akademiky z mnoha zemí. Naposledy prof. Francesca Gobbo, Univerzita v Padově, zde v minulém roce zkoumala ojedinělost místa z pohledu pedagogické antropologie.

  3. Zahrádky jsou zeleným rezervoárem a plícemi centra města. Roste zde mnoho starých odrůd ovocných dřevin, vysokokmenné stromy i tradiční odrůdy. Zahrádkáři nepoužívají žádné chemické prostředky, což spolu s velkým množstvím pěstovaných bylin vede k podpoře biodiverzity živých organismů. Kromě velkého množství hmyzu obývají prostor ptáci (datel, kos, sojka), plazi (ještěrky), savci (ježci) a hlodavci.

  4. Z pohledu konceptu dlouhodobé udržitelnosti jsou zahrádky dlouhodobě soběstačné, neboť díky péči zahrádkářů o půdu nedochází k jejímu přehřívání, a naopak díky mnohdy důmyslným systémům zachytávání vody se na kamenitém kopci daří udržovat příjemné klima. Chod zahrádek navíc není třeba udržovat žádnými finančními dotacemi.

  5. Zahrádkářská osada Malina je otevřená pro veřejnost díky velkému množství akcí, které se zde pořádají průběžně celý rok. Jedná se o autorská čtení, pohádky pro děti, dny otevřených dveří, Víkend otevřených zahrad, cyklus setkávání POD JEDNOU OBLOHOU či oslavy Filipojakubské noci a Halloweenu.

  6. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že uživatelé zahrádek tráví svůj volný čas aktivně. Starají se o svěřené zahrádky, za které platí nájemné, a k aktivnímu trávení volného času vedou i své široké okolí.

  7. Malina je ideálním prostředím, které vede uživatele zahrad k rozvoji participativní občanské společnosti. Uživatelé zahrad se přirozeně učí starat se o svěřený prostor, což s sebou někdy obnáší i nutnost komunikovat se sousedy, kterým větve stromu přerůstají mimo prostor zahrádky, a proto se musí dohodnout na kompromisním řešení, či obhajovat na společných setkáních svoje nápady a kriticky komentovat myšlenky druhých. V bezpečném prostředí se tudíž učí jak dospělí, tak děti angažovat se při kultivaci společenského života všech.