Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Zápisy z informativních schůzek ve věci opravy chodníků na Kraví Hoře

18.01.2015 00:41

Zápis z 1. informativní schůzky ve věci opravy chodníků na Kraví Hoře

Zápis z 2. informativní schůzky ve věci opravy chodníků na Kraví Hoře

Pohled JUDr. Závodského z OSMČ na to, jak schůzka probíhala, najdete zde:
https://osmc.webnode.cz/news/zpruchodneni-zahradek-na-kravi-hore-verze-xi-2014/

 

 

Pohled tajemnice ZO Malina, Jiřiny Kristové:

 

K příspěvku, který byl uveřejněn na webu OSMČ bych chtěla podotknout:
 
Ano, pozemky Zahrádkářské osady Malina (která je součástí Českého zahrádkářského svazu) jsou majetkem města Brna. Město Brno je však ZO Malina pronajalo za určitých podmínek, které dodržujeme - včetně placení nájemného. Takže se nabízí otázka, jestli to, co si pronajímáme, řádně odvádíme pachtovné (nájem) a ve volných chvílích sami obhospodařujeme, má být kdykoliv komukoliv volně přístupné.
 
Proto jsme žádali, aby naše kolonie zůstala chráněna před vandaly: oplocením a také uzamykatelnými branami. Jinak by plánovaná cesta vedoucí skrz naši osadu nezajišťovala bezpečí zahrádkářům a jejich úrodě, ale dokonce ani chodcům, protože oblast není elektrifikovaná - nebyla by tudíž osvětlená.  
Postavit plot a zajistit bezpečí všem zúčastněným stranám, aniž by tato cesta připomínala únikový koridor, je velmi finančně náročné. Vzhledem k tomu, v jakém stavu je cesta, po které se již dlouhá léta chodí - mezi ZO Malina a koupalištěm - by bylo budování nové cesty i značně nelogické.  
Postoj ZO Malina k průchozí cestě byl od samého počátku skeptický - z výše uvedených důvodů. Také nové vedení MČ Brno-střed celou situaci přehodnotilo. Děkujeme, že střízlivý pohled na věc zvítězil.
 
Osobně nesouhlasím s větou (citace OSMČ:) "...zahrádkářské kolonie jsou uzavřené, veřejnosti neprostupné a oplocené...". V roce 2014 ZO Malina uspořádala dva dny otevřených dveří s bohatým programem i účastí a v letošním roce chystáme takové akce čtyři.
 
Každý z Vás je srdečně zván - potěšit se zblízka pohledem na tajemná zákoutí malých zahrádek - tam za plotem. :o) ina