Novinky

18.03.2015 00:41

Ú zemní sdružení

Českého zahrádkářského svazu

Brno – město, Křenová 67, 602 00

czsbrno@seznam.cz

 

 

 

POZVÁNKA

 

na soutěž „Mladý zahrádkář“

 

Soutěž se koná v sobotu 2 května od 10 hodin do 13 hodin

 

V ZO Komín Lísky

 

 

 

ZÁJEZD

 

11.července 2015 na výstavu do Lysé nad Labem,

 

odjezd z parkoviště od hotelu Grandu v 6. hodin

 

členové ČZS platí 150,-Kč,

 

nečlenové platí 200,-Kč,

 

děti platí 50,-Kč

 

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.:1342141369/800 IČ:00433756 tel:543 257 097

26.01.2015 20:29

členům ZO Malina : P o z v á n k a

V Brně dne 15. 1. 2015

Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na úterý 17. února 2015 v 18:00 hodin
místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně
Program jednání:
1) Zahájení
2) Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Zpráva o činnosti za r. 2014
4) Zpráva revizní
5) Návrh odměn členům výboru, členům revizní komise a dalším členům ZO za r. 2014
6) Plán činnosti na r. 2015
7) Návrh na uvolnění finanční částky ve výši 30.000 Kč na opravu „terasy“ vedle spolkové boudy, výrobu pergoly, opravu oplocení a výrobu univerzálního posezení
8) Návrh na změnu osadního řádu
9) Návrh na zvýšení poplatku za neodpracované brigádnické hodiny
10) Návrh na zvýšení nájemného
11) Závěr
 
Pro závažnost projednávaných otázek je účast všech členů nutná. V případě, že se člen nebude moci z vážných důvodů zúčastnit shromáždění osobně, může zmocnit písemně jinou osobu. Za tím účelem použijte výhradně přiloženou plnou moc. Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.
Komentář ke schůzi bude výbor členům distribuovat e-mailem nebo poštou začátkem února.
Na členské schůzi se poplatky za zahrádky vybírat nebude, úhrada proběhne na účet, bližší informace se dozvíte na místě.

 

Za výbor ZO Malina:
Mgr. Filip Fuchs, předseda
Jiřina Kristová, tajemnice
 
text ke stažení nebo vytištění  v PDF: pozvánka_členská_schůze_2015.pdf (129,4 kB) 
18.01.2015 00:41

Zápis z 1. informativní schůzky ve věci opravy chodníků na Kraví Hoře

Zápis z 2. informativní schůzky ve věci opravy chodníků na Kraví Hoře

Pohled JUDr. Závodského z OSMČ na to, jak schůzka probíhala, najdete zde:
https://osmc.webnode.cz/news/zpruchodneni-zahradek-na-kravi-hore-verze-xi-2014/

 

 

Pohled tajemnice ZO Malina, Jiřiny Kristové:

 

K příspěvku, který byl uveřejněn na webu OSMČ bych chtěla podotknout:
 
Ano, pozemky Zahrádkářské osady Malina (která je součástí Českého zahrádkářského svazu) jsou majetkem města Brna. Město Brno je však ZO Malina pronajalo za určitých podmínek, které dodržujeme - včetně placení nájemného. Takže se nabízí otázka, jestli to, co si pronajímáme, řádně odvádíme pachtovné (nájem) a ve volných chvílích sami obhospodařujeme, má být kdykoliv komukoliv volně přístupné.
 
Proto jsme žádali, aby naše kolonie zůstala chráněna před vandaly: oplocením a také uzamykatelnými branami. Jinak by plánovaná cesta vedoucí skrz naši osadu nezajišťovala bezpečí zahrádkářům a jejich úrodě, ale dokonce ani chodcům, protože oblast není elektrifikovaná - nebyla by tudíž osvětlená.  
Postavit plot a zajistit bezpečí všem zúčastněným stranám, aniž by tato cesta připomínala únikový koridor, je velmi finančně náročné. Vzhledem k tomu, v jakém stavu je cesta, po které se již dlouhá léta chodí - mezi ZO Malina a koupalištěm - by bylo budování nové cesty i značně nelogické.  
Postoj ZO Malina k průchozí cestě byl od samého počátku skeptický - z výše uvedených důvodů. Také nové vedení MČ Brno-střed celou situaci přehodnotilo. Děkujeme, že střízlivý pohled na věc zvítězil.
 
Osobně nesouhlasím s větou (citace OSMČ:) "...zahrádkářské kolonie jsou uzavřené, veřejnosti neprostupné a oplocené...". V roce 2014 ZO Malina uspořádala dva dny otevřených dveří s bohatým programem i účastí a v letošním roce chystáme takové akce čtyři.
 
Každý z Vás je srdečně zván - potěšit se zblízka pohledem na tajemná zákoutí malých zahrádek - tam za plotem. :o) ina

04.01.2015 23:49

Prosíme všechny naše příznivce i jejich kamarády a známé o pomoc. Rádi bychom založili historickou fotogalerii naší ZO Malina. Nemáme však žádné fotografie starší tří let. Pokud byste byli ochotní se s námi podělit i o své vzpomínky, prosím ozvěte se na e-mail: .  Děkujeme

01.01.2015 00:01

<< 25 | 26 | 27 | 28 | 29 >>

t

ČZS ZO Malina Kraví hora Brno

Kontakt

e-mail: osadamalina@gmail.com
  Facebook