Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Novinky

Napsali o nás :o)

15.05.2015 00:58

Mnozí zahrádkáři často čelí kritice, že jsou jejich osady uzavřeným společenstvím lidí, kteří zahrádky užívají pro svou osobní potřebu a svému širšímu okolí toho příliš nenabízejí. Jak lze tento postoj měnit ukázali nedávno například zahrádkáři ZO ČZS Malina na Kraví hoře v Brně. Máte strach otevřít své branky do osad? Pojďte hledat inspiraci …

https://www.zahradkari.cz/novinky/novinka.php?id=185

Vyhnali jsme Zimu z naší kolonie, postavili májku, oblékli malé čarodějnice, našli všechny čarodějovy poztrácené klobouky a získali odměnu v podobě zlatých mincí, také jsme si poslechli písničky harmonikářky Terezky a naučili se :o) břišní tance od krásné tanečnice Anny.

Opekáli jsme si špekáčky, vypili všechno, co se dalo :o) a snědli všechno, co šikovné ženy z naší kolonie s radostí upekly.

Společnou zábavu jsme ukončili až po půlnoci a velkým zadostiučiněním pro mě je, nejen to, že Vás přišlo více než sto, ale hlavně to, že přišli lidé "z venčí" a líbilo se jim u nás natolik, že jeden z nich, původem až z Irska, si došel pro kytaru a poté nám hrál nádherné anglické a irské balady.

Děkujeme všem a velmi se těšíme, že se k nám přidáte při Víkendu otevřených zahrad, který oslavíme v sobotu 13.6.2015.    https://ww w.vikendotevrenychzahr ad.cz/ 

FOTKY z proběhlé Filipojakubské noci najdete zde:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874493999283502.1073741834.685274808205423&type=3

Zveme všechny zahrádkáře, přátele, známé i širší veřejnost na oslavu Filipojakubské noci dne 30.4.2015. Začátek bude v 17 hodin.

Program je v přípravě, čarodějnické kostýmy - nutností. :o)

Oheň je jistý, upalování či jiné kratochvíle - dle nálady.

Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1600650773514367/

https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11150827_864978156901753_932170519812959841_n.png?oh=ea795a702172a8d27b5f0deb02d4a5a8&oe=55E5FC85

Ú zemní sdružení

Českého zahrádkářského svazu

Brno – město, Křenová 67, 602 00

czsbrno@seznam.cz

 

 

 

POZVÁNKA

 

na soutěž „Mladý zahrádkář“

 

Soutěž se koná v sobotu 2 května od 10 hodin do 13 hodin

 

V ZO Komín Lísky

 

 

 

ZÁJEZD

 

11.července 2015 na výstavu do Lysé nad Labem,

 

odjezd z parkoviště od hotelu Grandu v 6. hodin

 

členové ČZS platí 150,-Kč,

 

nečlenové platí 200,-Kč,

 

děti platí 50,-Kč

 

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.:1342141369/800 IČ:00433756 tel:543 257 097

členům ZO Malina : P o z v á n k a

V Brně dne 15. 1. 2015

Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na úterý 17. února 2015 v 18:00 hodin
místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně
Program jednání:
1) Zahájení
2) Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Zpráva o činnosti za r. 2014
4) Zpráva revizní
5) Návrh odměn členům výboru, členům revizní komise a dalším členům ZO za r. 2014
6) Plán činnosti na r. 2015
7) Návrh na uvolnění finanční částky ve výši 30.000 Kč na opravu „terasy“ vedle spolkové boudy, výrobu pergoly, opravu oplocení a výrobu univerzálního posezení
8) Návrh na změnu osadního řádu
9) Návrh na zvýšení poplatku za neodpracované brigádnické hodiny
10) Návrh na zvýšení nájemného
11) Závěr
 
Pro závažnost projednávaných otázek je účast všech členů nutná. V případě, že se člen nebude moci z vážných důvodů zúčastnit shromáždění osobně, může zmocnit písemně jinou osobu. Za tím účelem použijte výhradně přiloženou plnou moc. Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.
Komentář ke schůzi bude výbor členům distribuovat e-mailem nebo poštou začátkem února.
Na členské schůzi se poplatky za zahrádky vybírat nebude, úhrada proběhne na účet, bližší informace se dozvíte na místě.

 

Za výbor ZO Malina:
Mgr. Filip Fuchs, předseda
Jiřina Kristová, tajemnice
 
text ke stažení nebo vytištění  v PDF: pozvánka_členská_schůze_2015.pdf (129,4 kB) 
<< 25 | 26 | 27 | 28 | 29 >>