Novinky

11.04.2018 23:21
členům ZO Malina : Pozvánka na Členskou schůzi ZO ČZS Malina
 
Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na středu 25. dubna 2018 v 18:00 hodin.
Prezence od 17:30.
 
Místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně
 
Program jednání:
1. Zahájení, přivítání členů
2. Schválení programu
3. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů
4. Zpráva o činnosti ZO
5. Zpráva revizní
6. Zpráva o vodoměrech a pouštění vody
7. Evropské nařízení GDPR
8. Návrhy na zlepšení chodu kolonie – štěpkovačka, herní prvky pro děti, generátor elektřiny
9. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu
10. Závěr
 
Účast všech členů ZO Malina nutná.
 
Nemůže-li se člen ZO z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu.
 
Za tímto použije výhradně plnou moc vytvořenou výborem ZO.
 
Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.
02.01.2018 19:00

08.09.2017 19:32
začátek v 18:00
 
Divoženy - O nás
Jsme spolek žen nehereček z Brna a okolí. Pod vedením divadelnice Květy Oakland jsme se vydaly na dobrodružnou výpravu objevování sebe sama, svých možností a týmové spolupráce.
Při tvorbě vycházíme ze svých osobních příběhů a prožitků, které přetkáváme na podivuhodnou podívanou, která zaujme všechny vaše smysly a dotkne se toho nejčistšího ve vás.
 

Skrze své osobní příběhy, které jsme ukryly do divadelního představení „Divoká přirozenost“, se s vámi podělíme o sílu divoké přirozenosti, kterou jsme možná zažívali v dětství a pak ji nechali někde daleko za sebou.

Zažijete něco, co jste ještě nezažili – vaše vnitřní divokost se spojí s tou naší na jevišti a vám se odhalí hluboké poselství vaší vlastní duše.

Po představení se všichni přesuneme do kruhu sdílení, kde se budeme moci podělit o své pocity, vjemy a myšlenky, abychom se vydali domů osvěžení a naplnění.

O inscenaci „Divoká přirozenost“

Hrají: Hana Uřídilová, Zdena Musilová, Alena Procházková, Jarmila Žaliová, Soňa Štefanová, Eva Vítková, Atta Nanista, Petra Adámková a Eliška Žaliová

Koncept a režie: Květa Oakland

www.facebook.com/events/116631699035476

01.09.2017 00:32
Akce začíná v 18:00.
Čtvrté ze série setkání s panem Milanem Siklenkou.
 
Tentokrát se dozvíme o metodě uzdravení dle prof. Dr. Norbekova:
postuláty, zákazy, příkazy, šetrnost působení na orgán

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

 

Kontakt

e-mail: osadamalina@gmail.com


  ZOMalinaBrno

zo_malina

 

 

ČZS ZO Malina Kraví hora Brno

 www.zahradkari.cz/