Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Novinky

Přátelé,

srdečně všechny zvu na druhý ročník Cvičení na Malině.

První setkání - 26.6.2018 v 18:00 na hlavním plácku.

Cvičením nás bude provázet paní Libuše Šamánková - cvičit budeme jógu.

S sebou pohodlné oblečení, karimatku, pití a dobrou náladu.

Cvičení je zdarma.

Nové fotky - květen 2018

11.06.2018 01:07

Brigáda na Malině

02.05.2018 23:48

1.5. jsme oslavili Svátek práce prací :o).

Plácek je uklizený.

členům ZO Malina : Pozvánka na Členskou schůzi ZO ČZS Malina
 
Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na středu 25. dubna 2018 v 18:00 hodin.
Prezence od 17:30.
 
Místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně
 
Program jednání:
1. Zahájení, přivítání členů
2. Schválení programu
3. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů
4. Zpráva o činnosti ZO
5. Zpráva revizní
6. Zpráva o vodoměrech a pouštění vody
7. Evropské nařízení GDPR
8. Návrhy na zlepšení chodu kolonie – štěpkovačka, herní prvky pro děti, generátor elektřiny
9. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu
10. Závěr
 
Účast všech členů ZO Malina nutná.
 
Nemůže-li se člen ZO z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu.
 
Za tímto použije výhradně plnou moc vytvořenou výborem ZO.
 
Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.

PF 2018

02.01.2018 19:00

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>