Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Členská schůze ZO Malina

11.04.2018 23:21
členům ZO Malina : Pozvánka na Členskou schůzi ZO ČZS Malina
 
Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na středu 25. dubna 2018 v 18:00 hodin.
Prezence od 17:30.
 
Místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně
 
Program jednání:
1. Zahájení, přivítání členů
2. Schválení programu
3. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů
4. Zpráva o činnosti ZO
5. Zpráva revizní
6. Zpráva o vodoměrech a pouštění vody
7. Evropské nařízení GDPR
8. Návrhy na zlepšení chodu kolonie – štěpkovačka, herní prvky pro děti, generátor elektřiny
9. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu
10. Závěr
 
Účast všech členů ZO Malina nutná.
 
Nemůže-li se člen ZO z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu.
 
Za tímto použije výhradně plnou moc vytvořenou výborem ZO.
 
Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.