Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Novinky

Den Země 23.4.2016

20.04.2016 22:16

Časy a trasa vycházek jsou již známé.

DEN ZEMĚ – PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

 

procházky do divočiny

komentované procházky do městské divočiny v okolí Kraví hory s nahlédnutím do zahrádkářské osady Malina
Ing. Bohumil Bílek a Ing. Igor Kyselka, CSc. z Občanského sdružení Masarykova čtvrť vás provedou po běžně nepřístupných, skrytých, ale přesto velmi zajímavých místech. Nemineme vyhořelou vojenskou jídelnu, bývalý kravín nebo zrušenou zahrádkářskou kolonii a uvidíme také Centrum 8D nebo odvodňovací příkopy a eroze.
 
Procházka Divočinou Kraví hory potrvá asi 1,5 hodiny a bude začínat u stánku OSMČ v těchto časech:
 • 10.30 h.
 • 13.30 h.
 • 16.30 h.
 

workshopy

 

projekce dokumentů s ekologickou tematikou

 • 13.15 – Causa Carnivora – co stále brání návratu vellkých šelem do naší krajiny?
 • 14.00 – Divoké Bavorsko – dokument o přirozené obnově lesa v NP Bavorský les
 • 15.00 – Na sever od Slunce
 • 16.00 – Thule Tuvalu – dokument o obyvatelích navzájem vzdálených míst, kteří v každodenním životě čelí nezvratným dopadům klimatické změny

Všechny projekce budou probíhat na Hvězdárně v malém planetáriu.

 

prohlídka Centra léčivých rostlin

Centrum léčivých rostlin LF MUNI bude otevřeno od 10 do 15 hodin. Můžete zde vidět kvetoucí jarní rostliny a probouzející se vegetaci.Prohlídky budou probíhat samostatně.

 

Odkaz na Facebookovou událost zde: www.facebook.com/events/211873692506511/

 

Den Země 23.4.2016

16.04.2016 20:45

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ NA DNI ZEMĚ

 

Dospělé návštěvníky na Dni Země čeká:

Odkaz na Facebookovou událost zde: www.facebook.com/events/211873692506511/

Podrobnější informace o vycházce dodáme.

členům ZO Malina : P o z v á n k a  na Členskou schůzi

 

 

Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na čtvrtek 10. března 2016 v 17:30 hodin

místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba předsedajícího schůze, vedoucího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů

 4. Zpráva o činnosti (registrace pobočného spolku)

 5. Zpráva revizní

 6. Návrh nového Osadního řádu (schválení)

 7. Vodoměry

 8. Smlouva na dobu určitou

 9. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu

 10. Závěr

 

Pro závažnost projednávaných otázek je účast všech členů nutná. V případě, že se člen nebude moci z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu. Za tím účelem použijte výhradně přiloženou plnou moc. Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.

 

PF 2016

02.01.2016 23:55

<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>