Zahrádkářská osada Malina

49°12'04.1"N 16°35'19.7"E

Kraví hora
Brno
60200

osadamalina@gmail.com

Novinky

Do malinové fotogalerie přibyly další úlovky. Tentokrát obzvlášť cenné. Vyfotit velké množství strašidel a duchů se hned tak nepoštěstí, nám se zadařilo. I když se snažili objektivu vyhnout jako o život :o)))). Snad omluvíte sníženou kvalitu obrazu. Pokud ne, můžete příště přijít mezi nás, vzít ten nejlepší foťák, který máte, a fotit fotit fotit...

Přijďte se s námi bát na Malinu. Heslo večera je "trick or treat", lampiony, oheň, opékání, občerstvení, kostýmy.. Těšíme se :o)

POZOR ZMĚNA

20.10.2015 00:42

Členská schůze ZO Malina

 

Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na pondělí 9. listopadu 2015 v 18:00 hodin

místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů

 4. Zpráva o činnosti za r. 2015

 5. Plán činnosti na r. 2016

 6. Odvolání tajemnice

 7. Schválení kooptace člena výboru

 8. Hlasování o důvěře výboru ZO Malina

 9. Web, facebooková stránka a kdo dodává obsah

 10. Návrh na změnu osadního řádu

 11. Návrh na zvýšení nájemného

 12. Doplatek za vodu

 13. Vodoměry

 14.  

  1. Doplnění členů výboru ZO Malina

  2. Volba nového výboru ZO Malina

 15. Smlouva na dobu určitou

 16. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu

 17. Závěr

 

Pro závažnost projednávaných otázek je účast všech členů nutná. V případě, že se člen nebude moci z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu. Za tím účelem použijte výhradně přiloženou plnou moc. Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.

Na členské schůzi se poplatky za zahrádky vybírat nebudou.

Úhrada proběhne na účet do konce dubna 2016.

 

 

Za výbor ZO Malina:

Jiřina Kristová, tajemnice

 

 

Text ke stažení nebo vytištění v PDF:  pozvánka_členská_schůze_2015_listopad.pdf

 

 

Komentář ke schůzi bude členům dodán.

členům ZO Malina : P o z v á n k a
 
V Brně dne 6. 10. 2015
 
Výbor ZO Malina svolává členskou schůzi ZO Malina na čtvrtek 29. října 2015 v 18:00 hodin
místo konání: Občanský klub Kounicova 43 v Brně
 
Program jednání:
 
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Zpráva o činnosti za r. 2015
4. Plán činnosti na r. 2016
5. Odvolání tajemnice
6. Schválení kooptace člena výboru
7. Hlasování o důvěře výboru ZO Malina
8. Web, facebooková stránka a kdo dodává obsah
9. Návrh na změnu osadního řádu
10. Návrh na zvýšení nájemného
11. Doplatek za vodu
12. Vodoměry
13.  
    a) Doplnění členů výboru ZO Malina
    b) Volba nového výboru ZO Malina
14. Smlouva na dobu určitou
15. Diskuze bude probíhat u každého projednávaného tématu
16. Závěr
 
Pro závažnost projednávaných otázek je účast všech členů nutná. V případě, že se člen nebude moci z vážných důvodů zúčastnit členské schůze ZO Malina osobně, může zmocnit písemně jinou osobu. Za tím účelem použijte výhradně přiloženou plnou moc. Vezměte si prosím s sebou občanský průkaz.
Na členské schůzi se poplatky za zahrádky vybírat nebudou. 
Úhrada proběhne na účet do konce dubna 2016.
 
 
Za výbor ZO Malina:
Jiřina Kristová, tajemnice
 
Text ke stažení nebo vytištění v PDF:  pozvánka_členská_schůze_2015_říjen.pdf 
 
Komentář ke schůzi bude členům dodán.
<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23 >>